Else Charlotte Sandset

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Seksjon for hjerneslag

Oslo universitetssykehus, Ullevål

Hun har bidratt med idé, utarbeiding/revisjon av manus, litteratursøk og godkjenning av innsendte manusversjon.

Else Charlotte Sandset er ph.d., spesialist i nevrologi og overlege.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Avdelingen har mottatt penger fra Portola for hennes arbeid som nasjonal koordinator for ANNEXA 4-studien.

Artikler av Else Charlotte Sandset
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media