Ellingsen D

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ellingsen D

Barregård L, Ellingsen D, Alexander J, Thomassen Y, Aaseth J
10.01.1998
Sammendrag Små mengder uorganisk kvikksølv avgis kontinuerlig fra amalgamfyllinger og tas opp i kroppen, og kvikksølv i urin (u-Hg) kan brukes som et mål på opptak. Konsentrasjonen hos ikke-...