Elling Kvamme

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Elling Kvamme

Elling Kvamme
15.03.2007
Min gode venn og kollega Paul Grøndahl er gått bort etter en langvarig og plagsom sykdom. Han ble 87 år gammel. Vi gikk i samme klasse på Fredrikstad kommunale høiere Almenskole, som det het den gang...
Elling Kvamme
13.03.2008
Tysk medisin var verdensledende på 1800-tallet og i begynnelsen av 1900-tallet og preget også norsk medisin. Under den annen verdenskrig medvirket tyske leger til massemord og utførte grusomme...
Elling Kvamme
09.02.2006
I slutten av 1940-årene ble det utført forsøk med radioaktive isotoper på pasienter ved Dikemark sykehus. Hensikten var kaste lys over og kanskje bidra til å diagnostisere schizofreni, som det den...
Elling Kvamme
23.03.2006
Odd Steffen Dalgard skriver at det er forvirrende at jeg knytter bruk av radioaktive isotoper som diagnostisk hjelpemiddel til bruk av radioaktive stråler i behandling av psykisk utviklingshemmede og...
Elling Kvamme
15.12.2005
Igjen står jeg der. Året er 2005. Det er 60 år siden frigjøringen av konsentrasjonsleiren Buchenwald utenfor Weimar. 60 år etter frigjøringen av konsentrasjonsleiren Buchenwald ved steinen som...
Elling Kvamme
15.12.2005
Ved stengningen av Universitetet i Oslo november 1943 ble mannlige norske studenter arrestert og sendt til fangeleirer i Tyskland. De norske studentene var privilegerte i forhold til andre...
Elling Kvamme
07.01.2011
Det fremgår i intervjuet med Pernille Bruusgaard i Tidsskriftet nr. 21/2010 at fulltids sykehjemsleger ikke blir ivaretatt i dagens spesialistutdanningssystem til tross for at sykehjemsleger...
Elling Kvamme
04.02.2011
Først min kompliment til Tidsskriftets julenummer, som inneholdt mye interessant stoff, ikke minst gjelder det det som har historisk vinkling. Jeg har et par spørsmål: Siv Frøydis Bergs artikkel...
Elling Kvamme
25.06.2013
Uddenberg, Nils Linné och mentalsjukdommarna 150 s, ill. Stockholm: Atlantis bokförlag, 2012. Pris SEK 210 ISBN 978-91-7353-548-9 Den 5. mai 1741 fikk Carl Linnaeus (1707 – 1778) kongelig fullmakt...