Elling Bere

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Elling Bere

Helga Birgit Bjørnarå, Monica Klungland Torstveit, Elling Bere
06.06.2017
Hovedårsaken til overvekt er energioverskudd over tid, der energiinntaket overstiger energiforbruket. I hvilken grad påvirker fysisk aktivitet kroppsvekt? Hvilke råd bør vi som helsepersonell gi om...
Lars Bo Andersen, Elling Bere
17.06.2010
Ved å få folk til å gjøre fysisk aktivitet til en del av hverdagslivet kan vi oppnå lavere dødelighet og sykelighet. Sykling til jobben er et tiltak som har vist seg å ha effekt Fysisk aktivitet har...
Sveinung Berntsen, Elling Bere, Monica Klungland Torstveit
25.08.2015
Helsedirektoratet publiserte i 2014 nye anbefalinger om fysisk aktivitet hvor selv regelmessig fysisk aktive personer anbefales å sitte mindre. Hva menes med stillesitting, og finnes det...
Sveinung Berntsen, Elling Bere, Monica Klungland Torstveit
11.08.2015
Helsemyndighetene gir anbefalinger for hvor mye fysisk aktivitet den norske befolkning trenger. Men hva kreves i praksis for å følge anbefalingene? Her foreslår vi hvordan leger kan videreformidle...