Ellen Melbye Langballe

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ellen Melbye Langballe

Ellen Melbye Langballe, Stine Skorpen, Frode Kibsgaard Larsen, Jeanette Engeland, Lene Kristiansen, Øyvind Kirkevold, Geir Selbæk, Knut Engedal, Kari Midtbø Kristiansen
21.08.2017
Personer med utviklingshemning kan i større grad enn andre ha vansker med å gi uttrykk for helseplager og helsebehov. Vi mangler kunnskap om den eldre befolkningen med utviklingshemning får god nok...
Ellen Melbye Langballe, Bjørn Heine Strand
27.01.2015
Forskning på eldres helse viser sprikende funn. Et lengre liv er ikke nødvendigvis et lengre liv med god helse. Vi lever lenger enn før. Men hvilken helsetilstand kan vi forvente oss i de ekstra...