Ellen K. Christiansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ellen K. Christiansen

Ellen Kari Christiansen, Leif Erik Nohr, Eva Skipenes, Eva Henriksen
15.02.2007
Innføring av elektroniske pasientjournalsystemer har ført til diskusjon om hvordan pasientinformasjon kan og skal formidles mellom helsepersonell. Elektronisk pasientjournal, kombinert med sikre...
Ellen K. Christiansen, Leif Erik Nohr
26.06.2003
De fleste helserelaterte tilbud på Internett er rene informasjonstjenester, og per i dag er de fleste som oppsøker disse, ute etter informasjon om lidelser og tilgjengelige behandlingsalternativer...