Ellen J. Annexstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ellen J. Annexstad

Petra Aden, Ellen J. Annexstad, Espen Lien, Jasmina Majkic Tajsic, Nanette Mjellem, Magnhild Rasmussen
19.01.2017
Barn med muskelsykdommer utgjør en viktig gruppe innen barnenevrologien. Noen av tilstandene er svært alvorlige og krever omfattende tverrfaglig behandling og tilrettelegging. Det er en viss...
Ellen J. Annexstad, Inger Lund-Petersen, Magnhild Rasmussen
05.08.2014
Duchenne muscular dystrophy is the most common muscle disease to affect children, and one of the most severe. The disease is progressive, hereditary and almost exclusively affects boys ( 1 ). At the...
Ellen J. Annexstad, Inger Lund-Petersen, Magnhild Rasmussen
05.08.2014
Duchenne muscular dystrophy is the most common muscle disease to affect children, and one of the most severe. The disease is progressive, hereditary and almost exclusively affects boys ( 1 ). At the...
Ellen J. Annexstad, Inger Lund-Petersen, Magnhild Rasmussen
05.08.2014
Duchennes muskeldystrofi er den vanligste formen for muskelsykdom i barnealder, og en av de mest alvorlige. Sykdommen er progredierende, arvelig og rammer nesten utelukkende gutter ( 1 ). Ved...