Ellen Høyer

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ellen Høyer

Kirsti Bjune, Ellen Høyer, Anne-Kristine Schanke, Petter Brandal
24.06.2019
Helsedirektoratet anbefaler vurdering av rehabiliteringsbehov hos alle med hjernesvulst. Kartleggingen er imidlertid mangelfull, og en stor andel av pasientene har udekkede, til dels omfattende behov...