Ellen Holter

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ellen Holter

Ellen Holter
11.06.2009
Krig er grusomt, helsepersonell har plikt til å varsle, slik Mads Gilbert gjør med NORWAC-bildeserien fra Gaza i Tidsskriftet nr. 3/2009 ( 1 ). Jeg kan likevel ikke helt forstå nødvendigheten av...
Arne Drivenes*, Kristian Bjøro, Ellen Holter, Øystein Bentdal, Kirsten Muri Boberg
23.01.2003
Hepatitt B-virus (HBV)-infeksjon utgjør et stort globalt helseproblem. På verdensbasis er det mer enn 300 millioner bærere av hepatitt B-viruset ( 1  –  3 ). Det er store geografiske forskjeller i...
Halvor Rollag, Ellen Holter, Fredrik Müller
24.03.2015
I Tidsskriftet nr. 2/2015 har Siri Nelson og medarbeidere en meget lesverdig artikkel om medfødt hørselstap hos barn i Østfold 2000 – 09 ( 1 ). Tidsskriftet har også fulgt opp med en kommenterende...