Ellen Holtan Folkestad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ellen Holtan Folkestad

Ellen Holtan Folkestad, Mads Gilbert, Jon Erik Steen-Hansen
22.04.2004
Vi takker for innlegg fra Brattebø & Myrmel, som reiser flere viktige spørsmål til artikkelen om prehospitale responstider ( 1 ). Studien var langt mer omfattende enn det vi kunne presentere på...
Jon Erik Steen-Hansen, Ellen Holtan Folkestad
20.03.2001
I Norge stilles det få krav til kvalitet eller effektivitet på ambulansetjenester. En faktor det kan stilles krav til, er lengden på tidsintervallet fra melding om medisinsk nød mottas, til ambulanse...