Ellen Ekevik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ellen Ekevik

Lisbeth Iglum Rønhovde, Ellen Ekevik
17.02.2005
I kommunene i indre Østfold er det ingen ventelister for utredning, diagnostisering og medisinering av AD/HD. Dette skyldes kombinasjonen av kompetente fagfolk i førstelinjetjenesten og månedlige...