Elise Sverre

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Oslo universitetssykehus, Ullevål

og

Medisinsk avdeling

Drammen sykehus, Vestre Viken

Forfatterbidrag: idé, utforming/design, tolking av data, revisjon av manuset samt godkjenning av innsendte manusversjon.

Elise Sverre er ph.d., spesialist i indremedisin, utdanningskandidat i hjertesykdommer og seniorforsker.

Artikler av Elise Sverre
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media