Elisabeth von der Lippe

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Elisabeth von der Lippe

Elisabeth von der Lippe
20.10.2002
Ved redusert nyrefunksjon kan farmakokinetikken av antibiotika endres i form av redusert biotilgjengelighet redusert proteinbinding redusert distribusjonsvolum redusert eliminering Den praktisk...
Jan Svendsen*, Medisinsk overvåkning, Vidar Ormaasen, Elisabeth von der Lippe, Dag Jacobsen
10.06.2001
Bakteriell perikarditt er en sjelden, men alvorlig tilstand som tidligere er omtalt i Tidsskriftet (1). Forekomsten synes å ha avtatt betydelig etter introduksjonen av antibiotika (2). Insidensen i...