Elisabeth L. Øiestad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Elisabeth L. Øiestad (f. 1972) er dr.scient og forsker. Hun har, sammen med de andre forfatterne, bidratt med datainnsamling, skriving, litteratursøk og revisjon av manus.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Divisjon for rettsmedisinske fag

Folkehelseinstituttet

Artikler av Elisabeth L. Øiestad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media