Elisabeth Gjerberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Elisabeth Gjerberg (f. 1947) er sosiolog, dr.polit. og forsker. Hun utarbeidet spørreundersøkelsen og har hatt hovedansvaret for innsamling, bearbeiding og analyse av data, i tillegg til å være hovedansvarlig for utforming av artikkelen.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Senter for medisinsk etikk

Universitetet i Oslo

Artikler av Elisabeth Gjerberg
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media