Elisabeth Gjerberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Elisabeth Gjerberg

Elisabeth Gjerberg, Lillian Lillemoen, Kristin Weaver, Reidar Pedersen, Reidun Førde
22.03.2017
In 2013, approximately 47 % of all deaths in Norway occurred in nursing homes ( 1 ). An increasing proportion of nursing home patients with cognitive failure ( 2 ) and a high number of critical...
Elisabeth Gjerberg, Lillian Lillemoen, Kristin Weaver, Reidar Pedersen, Reidun Førde
21.03.2017
Omtrent 47 % av alle dødsfall i Norge i 2013 fant sted i sykehjem ( 1 ). En økende andel sykehjemspasienter med kognitiv svikt ( 2 ), og et høyt antall kritiske hendelser, som akutt forverring av...
Elisabeth Gjerberg, Bjørg Aase Sørensen
06.04.2006
Hvordan sykehusene bør ledes og hvilke faglige kvalifikasjoner som bør ligge til grunn for å lede sykehusavdelinger, har vært gjenstand for en rekke utredninger og diskusjoner de senere år. Både i...
Elisabeth Gjerberg
30.04.2003
Utgangspunktet for arbeidet var de kjønnsskjevheter som eksisterte i legers spesialitetsvalg midt i 1990-årene: På tross av den sterke økningen av kvinner blant norske leger, fremstod den medisinske...
Elisabeth Gjerberg
28.08.2003
Det har de senere tiår vært en sterk vekst i antall leger med en partner som også er lege, noe som må ses i sammenheng med den økende kvinneandelen i medisin. I dag er ca. en tredel av alle norske...
Elisabeth Gjerberg
20.01.2000
Det er nå godt og vel 100 år siden den første kvinne ble utdannet som lege i Norge (1), og i dette nummer av Tidsskriftet beskriver lederen for likestillingsutvalget i Den norske lægeforening dagens...
Reidar Pedersen, Marit Helene Hem, Elisabeth Gjerberg, Reidun Førde
01.10.2013
Å bruke tvang for å gi somatisk helsehjelp i sykehjem er vanlig og utfordrende ( 1  –  3 ). En viktig grunn til dette er at demens (ca. 80 % av pasientene) og symptomer på psykiske lidelser og...
Reidar Pedersen, Marit Helene Hem, Elisabeth Gjerberg, Reidun Førde
01.10.2013
Å bruke tvang for å gi somatisk helsehjelp i sykehjem er vanlig og utfordrende ( 1  –  3 ). En viktig grunn til dette er at demens (ca. 80 % av pasientene) og symptomer på psykiske lidelser og...