Elisabeth Bryn

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Elisabeth Bryn

Tom Sundar, Anne Britt Thuestad, Per Thomas Thomassen, Hilde Røshol, Kirsti Hjelme, Urd Andestad, Elisabeth Bryn
22.06.2006
Som en del av en bredere revisjonsprosess arbeider Statens legemiddelverk med å oppdatere og tydeliggjøre regelverket for blåreseptordningen. Målet er bedre etterlevelse av refusjonsvilkårene og...
Elisabeth Bryn, Audun Hågå, Steinar Madsen
10.11.2002
I denne utgaven av Tidsskriftet setter Morten Aaserud og medarbeidere søkelyset på hvordan Rikstrygdeverket i 1990-årene behandlet søknader fra legemiddelfirmaer om å få legemidler inn under...