Elisabeth Arntzen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Elisabeth Arntzen

Ansgar Berg, Elisabeth Arntzen
05.09.2017
Turnustjenesten er avviklet og erstattet av en ny modell for spesialistutdanningen, og de første legene i spesialisering er i gang med del 1. Svært mange har vært involvert i arbeidet med å styrke...
Elisabeth Arntzen
02.05.2017
When my father was diagnosed with pulmonary fibrosis, he was told he could expect to gradually suffocate to death. Instead, his own end-of-life choices gave him a surprising level of well-being, both...
Elisabeth Arntzen
02.05.2017
Da min far fikk diagnosen lungefibrose, ble han forespeilet en gradvis kvelning. Hans egne valg på slutten av livet ga i stedet overraskende velvære, både psykisk og fysisk. Far var 87 år. Livsglad,...
Elisabeth Arntzen, Bente Mikkelsen
04.01.2007
Pasienter innen en helseregion skal gis faglig likeverdige helsetjenester når de behandles for samme lidelse på samme nivå. Diagnostikk og behandling skal være av god kvalitet, i samsvar med god...
Elisabeth Arntzen, Per Morten Sandset
05.07.2016
Takk til Håkon Kvåle Bakke for kommentaren til vårt innlegg om den nye strukturen for spesialistutdanningen av leger ( 1 ). Datoene for oppstart av del 1, 2 og 3 er bestemt av Helse- og...
Elisabeth Arntzen, Per Morten Sandset
07.06.2016
Innføring av ny spesialitetsstruktur og innhold i utdanningen for legespesialister er i gang. Allerede i september 2017 starter de første legene i del 1 av utdanningen. De regionale helseforetakene...
Elisabeth Arntzen, Bente Mikkelsen
17.03.2005
Pasienter i norske sykehus skal kunne stole på at de får trygg og god behandling og at de blir møtt med åpenhet og forutsigbarhet. Gjennom god faglig og organisatorisk ledelse skal kvalitet sikres og...