Elin Tollefsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Elin Tollefsen er dr.med. og seksjonsoverlege ved lunge tung overvåking, Lungeavdelingen, St. Olavs hospital, med fagansvar for intensiv lungemedisin og for pasienter med langtids mekanisk ventilasjon. Hun er medlem av Nasjonalt kompetansesenter for hjemmerespiratorbehandling, er register- og forskningsansvarlig for Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon og medlem av Helsedirektoratets arbeidsgruppe for utarbeiding av nasjonale faglige retningslinjer og veileder for langtids mekanisk ventilasjon.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon

Lungeavdelingen

Haukeland universitetssykehus

og

Lungeavdelingen

St. Olavs hospital

Artikler av Elin Tollefsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media