Elin Fjerstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Elin Fjerstad (f. 1964) er psykologspesialist ved Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet Sykehus.

Forfatteren har fylt ut ICME-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Elin Fjerstad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media