Eldrid Langesæter

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eldrid Langesæter

Eldrid Langesæter
17.04.2008
Hagtvedt & Eri hevdar i Tidsskriftet nr. 3/2008 at det har helsemessige gevinstar å føde med smerte ( 1 ). Rett nok står det i Bibelen: «Stor vil eg gjera di møde så tidt du er med barn; med verk...
Andreas Barratt-Due, Eldrid Langesæter
12.06.2008
Ellen Blix hevder at vi på nær sagt ideologisk grunnlag promoterer epidural som det eneste saliggjørende. Vi har aldri hevdet at alle fødende trenger epiduralbedøvelse – vi vet at det viktigste for...