Eivind Sirnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Barne- og ungdomsklinikken

Haukeland universitetssjukehus

Han har vært veileder og bidratt med prosjektidé, litteratursøk og revisjon av manus.

Eivind Sirnes er ph.d., spesialist i barnesykdommer og overlege.

Artikler av Eivind Sirnes
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media