Eivind Sirnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eivind Sirnes

Maria Andenes*, Eva Sævold*, Silja Torvik Griffiths, Eivind Sirnes
11.01.2021
En økende andel opiatavhengige i Norge behandles i dag i legemiddelassistert rehabilitering med substitusjon med metadon eller buprenorfin ( 1 ). Årlig fødes 30–60 barn av kvinner som har fått slik...
Eivind Sirnes, Erlend Sødal, Eha Nurk, Grethe Seppola Tell
23.10.2003
Muskel- og skjelettplager representerer et stort helseproblem i vestlige land ( 1  –  3 ). Plagene er ofte kroniske, med betydelige konsekvenser for livskvalitet og arbeidsevne ( 4 ). I Norge er...