Eivind Schjelderup Skarpsno

Artikler av Eivind Schjelderup Skarpsno

Eivind Schjelderup Skarpsno
25.02.2019
Non-representative patient samples – in contrast to heterogeneous, representative samples – are crucial for the validity of studies. I often read that randomised clinical studies should...
Eivind Schjelderup Skarpsno
21.02.2019
Ikke-representative pasientutvalg – i motsetning til heterogene, representative utvalg – er avgjørende for studiers validitet. Ofte leser jeg at man bør bruke representative utvalg i randomiserte...