Eivind Myhre

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eivind Myhre

Magne Aas, Lars Eikvar, Eivind Myhre, Otto A. Smiseth
30.03.2001
”PET fortsatt mest et forskningsverktøy” er den konklusjon Pål Gulbrandsen trekker i sitt referat (1) fra presentasjonen av en rapport fra Senter for medisinsk metodevurdering om...