Eivind Hovig

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eivind Hovig

Jan Komorowski, Torgeir R. Hvidsten, Tor-Kristian Jenssen, Dyre Tjeldvoll, Eivind Hovig, Astrid Lægreid, Arne K. Sandvik
20.04.2001
Liv hos mennesker og dyr beror på et komplekst samspill mellom mange forskjellige celler og celletyper som styres av en lang rekke ytre og indre faktorer. Hittil har molekylærbiologer og...
Eivind Hovig, Ola Myklebost, Steinar Aamdal, Erlend B. Smeland
10.02.2001
Kreft er den nest hyppigste dødsårsaken i Norge og antall nye krefttilfeller forventes å øke betydelig i de nærmeste årene (1). Det har vært en gradvis bedring i prognosen for kreftpasienter. Mens ca...
Rolf I. Skotheim, Leonardo A. Meza-Zepeda, Eivind Hovig, Per E. Lønning, Ragnhild A. Lothe, Ola Myklebost
12.11.2012
Persontilpasset kreftmedisin basert på svulstens mutasjonsprofil er på vei inn i den kliniske hverdagen. Ny DNA-sekvenseringsteknologi kan brukes til å teste kreftprøver for mutasjoner i ethvert gen...