Eivind Hovig

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Eivind Hovig (f. 1953) er biolog og forsker i kreftgenomikk og bioinformatikk, og er gruppeleder innen disse feltene ved Seksjon for tumorbiologi, Oslo universitetssykehus, -Radiumhospitalet og leder kjernefasiliteter for genotyping og bioinformatikk.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Han har aksjer i PubGene og har mottatt honorar fra Geneseque.

Artikler av Eivind Hovig
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media