Eivind Engebretsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eivind Engebretsen

Eivind Engebretsen, Ivar Prydz Gladhaug
25.05.2020
Our task is not to provide continuing clinical education of nurses. Nevertheless, a research-based and interdisciplinary nursing community will be found at the Faculty of Medicine, University of Oslo...
Eivind Engebretsen, Ivar Prydz Gladhaug
07.05.2020
Vår oppgave er ikke å drive klinisk videreutdanning av sykepleiere. Likevel skal et forskningsbasert og tverrfaglig orientert sykepleiemiljø også i fremtiden finnes ved Det medisinske fakultet ved...
Hilde Bondevik, Eivind Engebretsen
19.09.2018
The designation evidence-based medicine was launched in 1991. The Journal of the Norwegian Medical Association introduced the Norwegian translation kunnskapsbasert medisin ( knowledge-based medicine...
Hilde Bondevik, Eivind Engebretsen
17.09.2018
Betegnelsen evidence-based medicine ble lansert i 1991. Tidsskriftet introduserte den norske oversettelsen kunnskapsbasert medisin i 1995. Illustrasjonsfoto: romeocane1/iStock Termen evidensbasert...
Guri Aarseth, Bård Natvig, Eivind Engebretsen, Anne Helene Kveim Lie
14.01.2014
Legeerklæringen ved arbeidsuførhet er ment å gi svar på om folketrygdlovens krav til årsakssammenheng mellom sykdom og uførhet er oppfylt. Vi har tidligere hevdet at kvaliteten på legenes erklæringer...