Eirik Wasmuth Lundblad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eirik Wasmuth Lundblad

Arnfinn Sundsfjord, Gunnar Skov Simonsen, Bjørg Haldorsen, Eirik Wasmuth Lundblad, Ørjan Samuelsen
04.12.2008
Betalaktamantibiotika omfatter en rekke antibiotika fra førstegenerasjons smalspektrede benzylpenicilliner, via kefalosporiner og monobaktamer til bredspektrede karbapenemer (tab 1). De har et bredt...