Eirik Sundlisæter

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eirik Sundlisæter

Eirik Sundlisæter, Christine Tvedt
13.11.2018
Vascular endothelial growth factor is central to the pathogenesis of a number of ocular diseases. Drugs that inhibit vascular endothelial growth factor have opened up new possibilities for the...
Eirik Sundlisæter, Christine Tvedt
05.11.2018
Vaskulær endotelial vekstfaktor er sentral i patogenesen ved en rekke øyesykdommer. Legemidler som hemmer vaskulær endotelial vekstfaktor, har gitt helt nye muligheter til å forebygge svaksynthet og...
Eirik Sundlisæter, Odd Mjåland
22.10.2009
Komplikasjoner etter utskrivning fra en kirurgisk avdeling fører ofte til ny kontakt med sykehuset, som regel i løpet av de første ukene ( 1 ). 30-dagersreinnleggelsesrater er foreslått som indikator...