Eirik Mathiesen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Eirik Mathiesen (f. 1952) er psykiatrisk sykepleier ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø, og har mastergrad i filosofi. Han har arbeidet bredt innenfor psykiatrien, blant annet med traumer, og spesielt blant flyktninger.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Eirik Mathiesen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media