Eirik Joakim Tranvåg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eirik Joakim Tranvåg

Eirik Joakim Tranvåg
09.11.2020
Vinayak K. Prasad Malignant How Bad Policy and Bad Evidence Harm People with Cancer. 304 s, ill. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 2020. Pris NOK 399 ISBN 978-1-4214-3763-7 Denne boken...
Eirik Joakim Tranvåg
20.05.2019
Transparency about priority setting is crucial for ensuring trust in the decisions that are made. The combination of sky-high prices of many new drugs and confidential drug prices erodes trust. The...
Eirik Joakim Tranvåg
13.05.2019
Åpenhet rundt prioriteringer er avgjørende for tillit til de beslutningene som blir fattet. Skyhøy pris på mange nye legemidler sammen med konfidensielle legemiddelpriser gjør at tilliten svekkes...
Eirik Joakim Tranvåg
15.10.2018
Protonterapi blir en realitet i Norge fra 2023. Einar Dale og Einar Wergeland beskriver utredningen og vurderinger som ligger bak beslutningen ( 1 ). Artikkelen utelater noen helt sentrale...
Eirik Joakim Tranvåg, Kristine Husøy Onarheim
09.02.2016
Vi vil takke Tore Wælgaard Steen for positiv respons på og refleksjoner rundt vår artikkel. Norads evaluering av Norges langsiktige støtte til oppbyggingen av primærhelsetjenesten i Botswana er et...
Eirik Joakim Tranvåg, Kristine Husøy Onarheim
15.12.2015
Et bedre helsevesen i Sierra Leone vil være mer effektivt mot de tilstandene som er hovedårsakene til sykdom og død i landet. Som en bonus vil det også være med på å forebygge fremtidige epidemier...