Eirik Bjorheim Abrahamsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eirik Bjorheim Abrahamsen

Håkon Bjorheim Abrahamsen, Eirik Bjorheim Abrahamsen, Hans Morten Lossius
17.04.2012
Each year, several thousand patients are injured and die as an effect of undesired events and medical malpractice in the Norwegian health services. Medical emergency interventions undertaken in the...
Håkon Bjorheim Abrahamsen, Eirik Bjorheim Abrahamsen, Hans Morten Lossius
17.04.2012
Hvert år skades og dør flere tusen pasienter som følge av uønskede hendelser og medisinsk feilbehandling i norsk helsevesen. Akuttmedisinske intervensjoner, utført i luftambulansetjenesten, kan anses...