Eirik Amundsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Universitetet i Oslo

Han har bidratt med datainnsamling, databearbeiding, analyse og tolkning av data, litteratursøk, utarbeiding/revisjon av selve manuset og godkjenning av innsendte manusversjon.

Eirik Amundsen er medisinstudent og har arbeidet ved Olafiaklinikken.

Artikler av Eirik Amundsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media