Einar Waldeland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Einar Waldeland

Einar Dale, Einar Waldeland
04.09.2018
It has finally been decided to establish proton therapy as a national treatment option in Norway, and there will be centres in Oslo and Bergen from 2023. The majority of children and young adults who...
Einar Dale, Einar Waldeland
03.09.2018
Protonbehandling av kreft er endelig besluttet etablert som et nasjonalt behandlingstilbud. Det blir sentre i Oslo og Bergen fra 2023. De fleste barn og unge voksne som skal ha kurativ...
Einar Waldeland
22.04.2010
Protonterapi til behandling av kreft brukes ikke i Norge. Metoden har potensielle fordeler sammenliknet med tradisjonell strålebehandling, men det mangler tilfredsstillende kliniske bevis. Noen mener...
Einar Waldeland, Odd Terje Brustugun, Christina Ramberg, Åslaug Helland
27.11.2012
Strålebehandling som smertelindring ved columnametastaser er veldokumentert og i utstrakt bruk. Ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet, tilbyr vi nå en variant av stereotaktisk...