Einar Thorsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Einar Thorsen

Einar Thorsen
20.09.2001
I Tidsskriftet nr. 17/2001 lar redaktøren professor emeritus Otto I. Molvær omtale farene ved sportsdykking på lederplass (1). Ved bruk av det beste tilgjengelige tallmateriale for...
Leif Aanderud, Einar Thorsen, Guttorm Brattebø, Martha Forland, Gunnar Kristensen
10.04.2000
Sosialdepartementet har tildelt Haukeland Sykehus landsfunksjon i hyperbarmedisin, og i 1994 ble Seksjon for hyperbarmedisin opprettet ved Yrkesmedisinsk avdeling. Seksjonen har nasjonalt ansvar for...