Einar Nilsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Einar Nilsen

Marit Teigen Hauge, Einar Nilsen, Trond Nordseth
25.05.2020
Vi takker I. Nordøy og medarbeidere for deres interesse i vår beskrivelse av en pasient med Covid-19 sykdom med negative nasofarynksprøver og akutt lungesviktsyndrom ( 1 , 2 ). På bakgrunn av en...
Marit Teigen Hauge, Einar Nilsen, Trond Nordseth
17.04.2020
A woman in her forties who was hospitalised after a three-week history of respiratory tract infection, developed severe acute respiratory distress syndrome. Nasopharyngeal swabs taken on days 1 and 3...
Marit Teigen Hauge, Einar Nilsen, Trond Nordseth
11.04.2020
En kvinne i 40-årene som ble innlagt etter tre ukers sykehistorie med luftveisinfeksjon, utviklet alvorlig akutt lungesviktsyndrom. Nasofarynksprøver tatt dag 1 og 3 etter innleggelse var negative...
Einar Nilsen, Einar Vik, Marie Aslaksen Røed
15.11.2011
Mycoplasma genitalium is receiving increasing attention as an agent for sexually transmissible disease. The prevalence studies have mainly been carried out in patients attending clinics for sexually...
Einar Nilsen
09.08.2011
Harald Moi og medarbeidere argumenterer i Tidsskriftet nr. 7/2011 for overgang fra engangsdosering av azitromycin til doksycyklin i sju dager som førstevalg ved uretritt ( 1 ). Dette på grunn av...
Einar Nilsen, Einar Vik, Marie Aslaksen Røed
15.11.2011
Mycoplasma genitalium får økende oppmerksomhet som agens for seksuelt overførbar sykdom. Prevalensstudier er i hovedsak gjort ved klinikker for seksuelt overførbare sykdommer, der pasientene utgjør...