Einar Nilsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Einar Nilsen

Einar Nilsen, Einar Vik, Marie Aslaksen Røed
15.11.2011
Mycoplasma genitalium is receiving increasing attention as an agent for sexually transmissible disease. The prevalence studies have mainly been carried out in patients attending clinics for sexually...
Einar Nilsen
09.08.2011
Harald Moi og medarbeidere argumenterer i Tidsskriftet nr. 7/2011 for overgang fra engangsdosering av azitromycin til doksycyklin i sju dager som førstevalg ved uretritt ( 1 ). Dette på grunn av...
Einar Nilsen, Einar Vik, Marie Aslaksen Røed
15.11.2011
Mycoplasma genitalium får økende oppmerksomhet som agens for seksuelt overførbar sykdom. Prevalensstudier er i hovedsak gjort ved klinikker for seksuelt overførbare sykdommer, der pasientene utgjør...