Einar Heldal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Einar Heldal

Brita Askeland Winje, Turid Mannsåker, Nina Langeland, Einar Heldal
20.11.2008
De fleste tilfeller av tuberkulose forårsakes av Mycobacterium tuberculosis, men i sjeldne tilfeller kan andre bakterier som tilhører M tuberculosis-komplekset være årsak til sykdom. Det skilles ofte...
Brita Askeland Winje, Turid Mannsåker, Nina Langeland, Einar Heldal
20.11.2008
A majority of tuberculosis cases are caused by Mycobacterium tuberculosis, but in rare cases other bacteria belonging to the M tuberculosis complex could be the cause of disease. Pulmonary...
Ulf R. Dahle, Per Sandven, Einar Heldal, Dominique A. Caugant
10.03.2002
Basert på artikkel publisert i Journal of Clinical Microbiology (13) I perioden 1994 – 98 utviklet mellom 205 og 244 personer tuberkulose i Norge hvert år. Dette gav en insidens på 4,7 – 5,5 per 100...