Einar Eriksen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Einar Eriksen

Henning Onarheim, Anne Berit Guttormsen, Einar Eriksen
15.05.2008
Årlig innlegges 600 pasienter for brannskade ved norske sykehus ( 1 ). Behandling og oppfølging av pasienter med store brannskader er medisinsk krevende. Det er kostbart, og kostnadene omfatter både...
Henning Onarheim, Anne Berit Guttormsen, Einar Eriksen
15.05.2008
600 patients are annually admitted to Norwegian hospitals for burns ( 1 ). Treatment and follow-up of patients with extensive burns is medically demanding. It is expensive and the costs comprise...