Egil Ruud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Egil Ruud

Egil Ruud
22.01.2004
De fleste leger vil møte voksne pasienter med cerebral parese, men ser de dem? Cerebral parese er en samlebetegnelse for en tilstand med motoriske funksjonsforstyrrelser på bakgrunn av en tidlig...
Egil Ruud
04.11.2004
Heller enn å bruke store summer på behandling med tvilsom effekt for enkeltpasienter, bør de knappe midler vi har, anvendes til beste for alle funksjonshemmede barn, nemlig i det norske...
Egil Ruud
07.10.2004
Det er velkjent for de fleste at det skal vises forsiktighet med bruk av medikamenter under svangerskapet. Enkelte medikamenter er likevel av en slik karakter at det å slutte med dem kan ha...
Egil Ruud
20.10.2002
Nevrofibromatose 1, tidligere kalt von Recklinghausens sykdom, er en tilstand med stor symptomatologisk variasjonsbredde, men med robuste kliniske kriterier som gir lite rom for...
Egil Ruud
10.02.2001
Det er gjort betydelige fremskritt de senere år når det gjelder behandling av spastiske tilstander. Databasert bevegelsesanalyse som har rettet seg fra forskning til klinisk bruk har gitt uvurderlig...
Egil Ruud, Arvid Heiberg
16.12.2004
Fragil X-syndrom er den hyppigst forekommende X-bundne årsak til mental retardasjon. Fra å være en tilstand som i 1970-årene utelukkende ble oppfattet som årsak til utviklingshemning hos gutter,...