Egil Romslo Schistad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Egil Romslo Schistad

Egil Romslo Schistad
09.12.2019
It is as though our health services are suffering from diastolic heart failure. Things are fine at the normal resting rate, but congestion builds up if there is too much adrenalin. I can well recall...
Egil Romslo Schistad
09.12.2019
Det er som om helsevesenet vårt slit med diastolisk hjartesvikt. Det går fint i kvilepuls, men stuvar seg lett når det blir for mykje adrenalin. Eg hugsar godt første gong eg såg mellomvakta mi gråte...
Egil Romslo Schistad
15.10.2013
I kva grad fortel karakterar frå prøver om faktisk kunnskap, haldningar og ferdigheiter hos studenten? Og er dette kunnskap, haldningar og ferdigheiter folk som tilset legar ser på som relevante for...