Egil Henrik Lehmann

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Egil Henrik Lehmann

Egil Henrik Lehmann
03.05.2007
I Tidsskriftet nr. 6/2007 rår Egeland & Haugen til standardisering av prosentilestimatorar eller at ein i alle fall oppgir metode når slike estimat blir publiserte ( 1 ). Nyttigare ville det vere...