Egil Hansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Egil Hansen

Per H. Bjark, Egil Hansen, Egil Lingaas
20.04.2020
Healthcare-associated infections represent a significant cause of in-hospital deaths ( 1 ). Previous estimates suggest that approximately one-third of deaths in Norwegian hospitals are attributable...
Per H. Bjark, Egil Hansen, Egil Lingaas
15.04.2020
Helsetjenesteassosierte infeksjoner er en viktig dødsårsak i sykehus ( 1 ). Det er estimert at om lag 1/3 av dødsfallene i sykehus i Norge skyldes uønskede hendelser, men andel infeksjoner er ikke...