Egil Bakkheim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Egil Bakkeheim (f. 1968) er ph.d., spesialist i barnesykdommer og overlege. Han har bidratt med en kritisk gjennomgang av stoff tilknyttet screening i forbindelse med cystisk fibrose.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Norsk senter for cystisk fibrose

Oslo universitetssykehus

Artikler av Egil Bakkheim
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media