Eelco Boonstra

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eelco Boonstra

Eelco Boonstra
18.01.2007
Det er et stort gap mellom optimal og faktisk klinisk praksis i fattige land. Å anvende det vi allerede vet vil sannsynligvis ha større effekt på den globale helsen enn nye medikamenter og ny...
Eelco Boonstra
26.01.2006
I Botswana står sykepleiere for det meste av pasientbehandlingen i primærhelsetjenesten. En norsk studie viser at sykepleierne følger nasjonale retningslinjer for legemiddelforskrivning, men at...
Eelco Boonstra
10.01.2002
I midten av 1980-årene ble Nordic Clinic i Dar-es-Salaam etablert av de nordiske land. Hensikten var å gi allmennlegetjenester til statsborgere fra Norden og andre vestlige land som arbeidet innen...
Eelco Boonstra
30.11.2001
Etter nesten tre års tjeneste som leder for den nordiske klinikken i Dar-es-Salaam avsluttet jeg min kontrakt og reiste tilbake til Askvoll kommune på Vestlandet, hvor jeg har tatt fatt på min...
Eelco Boonstra
30.10.2000
”Aren’t you finished yet with Africa,” spurte en kollega meg etter avsluttet NORAD-kontrakt som Senior District Medical Officer i Nord-Botswana. Nei, det blir man ikke så lett. I Botswana arbeidet...