Dorthea Hagen Oma

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Seksjon for pasientsikkerhet

Haukeland universitetssykehus

Hun har bidratt med datainnsamling, tolkning av data og revisjon av manuskriptet.

Dorthea Hagen Oma (f. 1973) er spesialist i medisinsk mikrobiologi og smittevernoverlege.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Dorthea Hagen Oma
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media