Dorthea Hagen Oma

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Seksjon for pasientsikkerhet

Haukeland universitetssykehus

Hun har bidratt med datainnsamling, tolkning av data og revisjon av manuskriptet.

Dorthea Hagen Oma (f. 1973) er spesialist i medisinsk mikrobiologi og smittevernoverlege.

Artikler av Dorthea Hagen Oma
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media