Dena Helene Alavi

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Avdeling for ernæringsvitenskap

Institutt for medisinske basalfag

Universitetet i Oslo

Hun har bidratt med revisjon og godkjenning av manus.

Dena Helene Alavi er klinisk ernæringsfysiolog og ph.d.-stipendiat.

Artikler av Dena Helene Alavi
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media