Dagfinn Aune

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dagfinn Aune

Lars T. Fadnes, Erik Kristoffer Arnesen, Dagfinn Aune
17.06.2020
Recently, a series of systematic reviews on red and processed meat was published. To what degree do these add new knowledge and the direction for how we regard the health effect of red meat?...
Lars T. Fadnes, Erik Kristoffer Arnesen, Dagfinn Aune
24.06.2020
Det er nylig publisert systematiske oversiktsartikler om rødt og bearbeidet kjøtt. I hvilken grad tilfører disse ny kunnskap og retning for hvordan vi ser på helseeffekten av rødt kjøtt? Illustrasjon...