Dag Undlien

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dag Undlien

Dag Undlien
19.02.2018
DNA-sekvensering skjer raskt i dag. I løpet av kort tid, kan vi kartlegge et menneskes genom. Det gir oss muligheter til å finne ut hvilke gener som er skadet og hva det kan bety for pasientenes...
Teresia Wangensteen, Dag Undlien, Serena Tonstad, Lars Retterstøl
17.11.2005
På alle kontinenter er overvekt og fedme et økende problem. Overvekt er ifølge Verdens helseorganisasjon definert som kroppsmasseindeks (BMI) over 25 kg/m² hos voksne, mens fedme tilsvarer BMI over...