Dag Torfoss

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dag Torfoss

Stein Kvaløy, Harald Holte, Dag Torfoss, Eldbjørg Vorkinn, Sunniva Fagerås Røst, Sigbjørn Smeland
15.06.2020
Vår gode venn og kollega overlege Ernst Arne Høiby døde 19. mars, 74 år gammel. Han var i mange år en av de tre i teamet fra Folkehelseinstituttet som bidro med mikrobiologisk ekspertise for...
Kathrine F. Vandraas, Dag Torfoss, Audun Elnæs Berstad, Henrik Horndalsveen, Gitta Turowski
04.09.2017
En sprek, tidligere stort sett frisk mann i 50-årene, startet strålebehandling for utbredt kreftsykdom. Noen få dager senere oppsto en livstruende tilstand. Det som startet som plagsom hjertebank ble...
Dag Torfoss, E. Arne Høiby, Harald Holte, Stein Kvaløy
04.12.2008
Cellegiftbehandling i forbindelse med kreftsykdom fører ofte til beinmargsuppresjon og nøytropeni (nøytrofile granulocytter < 1,0 x 10⁹/l). Disse pasientene får ofte feber (i praksis definert som...
Einar Andreas Sivertsen, Dag Torfoss
08.01.2004
Pasient 1. En 45 år gammel mann hadde hatt lavgradig malignt lymfom i 13 år. To år før innleggelsen startet han opp med IgG-substitusjonsbehandling pga. hypogammaglobulinemi. I en måneds tid før...
Jon Birger Haug, Dag Berild, Bjørn Blomberg, Johan N. Bruun, Hans K. Flaatten, Rafael Alexander Leiva, Steinar Skrede, Dag Torfoss, Øystein Undseth
20.08.2013
Det er mindre grunn enn noensinne til en avvikling av det «norske» sepsisregimet for pasienter i intensivavdelinger, slik Nordøy & Laake tar til orde for i Tidsskriftet nr. 10/2013 – hvor de...
Dag Torfoss
20.08.2013
Weber, Stephen G. Salgado, Cassandra Healthcare associated infections A case-based approach to diagnosis and management. 219 s, tab, ill, Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris GPB 23 ISBN 978-0...