Dag Steinar Thelle

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dag Steinar Thelle

Dag Steinar Thelle
15.06.2020
Alkohol gir en viss beskyttelse mot hjerteinfarkt, men øker risikoen for tidlig død. Alkohol, og særlig vin, har de siste 30 årene blitt fremhevet som beskyttende mot hjerte...
Dag S. Thelle
24.02.2020
Guidelines are required on how we should use long-term ECG to detect atrial fibrillation. In this issue of the Journal of the Norwegian Medical Association , Jortveit et al. examine the extent to...
Dag S. Thelle
10.02.2020
Vi trenger retningslinjer for hvordan man skal bruke langtidsregistrering av EKG for å påvise atrieflimmer. Jortveit og medarbeidere rapporterer nå i Tidsskriftet i hvilken grad langtids-EKG-...
Dag S. Thelle
27.05.2019
Randomisation is a scientific method of eliminating the effects of factors that may conceivably affect the outcome of controlled trials, but which we do not wish to examine. Carelessness in the...
Dag S. Thelle
27.05.2019
Randomisering er en vitenskapelig metode for å nulle ut effekter av faktorer som kan tenkes å påvirke utfall i kontrollerte forsøk, men som vi ikke er interessert i å undersøke. Slurv i...
Dag Steinar Thelle
06.09.2007
Schei, B Bakketeig, LS Kvinner lider – menn dør Folkehelse i et kjønnsperspektiv. 258 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2007. Pris NOK 315 ISBN 978-82-05-29823-1 Det er ganger da boktitler...
Dag Steinar Thelle
06.11.2008
Man skal velge sine slag, glemme tapene og telle sine seire. Jeg vet ikke om det er slik Dagfinn Høybråten tenker, men nå kan han telle en stor seier, og jeg skal innrømme at jeg tok feil. For noen...
Dag Steinar Thelle
14.10.2014
After fifty years we now have a register of the one disease that claims most lives The post-war years witnessed a dramatic increase in ischaemic heart disease. From 1947 to 1960 its prevalence...
Dag Steinar Thelle
14.10.2014
After fifty years we now have a register of the one disease that claims most lives The post-war years witnessed a dramatic increase in ischaemic heart disease. From 1947 to 1960 its prevalence...
Dag S. Thelle, Egil Arnesen †
11.03.2010
I Norge har vi en sterk tradisjon for å bruke serum-kolesterolnivå, blodtrykk og røyking for å vurdere den individuelle risikoen for hjerte- og karsykdommer. Inflammasjon er en viktig mekanisme i...
Dag Steinar Thelle
14.10.2014
Etter 50 år har vi et register over den enkeltsykdommen som tar flest liv I etterkrigstiden så man en dramatisk økning av iskemisk hjertesykdom. Fra 1947 til 1960 ble frekvensen femdoblet, noe som...