Dag Steinar Thelle

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Dag Steinar Thelle er professor emeritus ved Avdeling for biostatistikk, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Dag Steinar Thelle
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media