Dag Rune Stormoen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dag Rune Stormoen

Lars Ole Goffeng, Dag Rune Stormoen, Kaj Bo Veiersted
12.06.2018
A low-voltage electric shock can cause clinical effects of different types and severities, including cardiac arrhythmias and internal burns. The likelihood of injury typically depends on the current...
Lars Ole Goffeng, Dag Rune Stormoen, Kaj Bo Veiersted
12.06.2018
Strømgjennomgang fra lavspenning kan gi forskjellige typer og grader av helseutfall, som hjerterytmeforstyrrelser og indre forbrenninger. Sannsynligheten for skade er normalt avhengig av strømstyrke...