Dag Hofoss

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dag Hofoss

Kjetil Skaansar, Dag Hofoss
22.04.2004
Lav risiko for skader og bivirkninger inngår som en av fem dimensjoner i WHOs kvalitetsbegrep ( 1 ). Undersøkelser i sykehus har vist at så mange som 45 % av innlagte pasienter opplever at noe går...
Kjetil Skaansar, Dag Hofoss
12.08.2004
Vi takker for Johan Ræders kommentar og gir ham rett i at et register som skal avspeile det totale antall komplikasjoner ved dagkirurgi, ikke kan lages uten at de spørsmål han reiser, er...
Kjell I. Pettersen, Dag Hofoss, Ingeborg Strømseng Sjetne
18.12.2003
Norske sykehus har de siste årene stått overfor store faglige og organisatoriske utfordringer. Sentrale helsemyndigheter har tatt en rekke initiativ for å sikre og bedre pasientbehandlingen, for...
Guttorm Brattebø, Stig Gjerde, Anne Kristine Muri, Inger Cecilie Aarland, Hans Flaatten, Dag Hofoss
06.03.2003
Intensivmedisinen har de siste årene gjort store fremskritt når det gjelder behandlingen av kompliserte og livstruende tilstander. Imidlertid har det vist seg at det er forskjell på hva vi ut fra...
Hans Th. Waaler, Dag Hofoss
03.04.2003
Ifølge FN-rapporten Human Development Indicators ( 1 ), som nylig er utgitt, hadde Norge i 1999 413 leger per 100 000 innbyggere. Dette er sjuende høyeste legedekning i verden, vi er bare bak Italia...
Hans Th. Waaler, Dag Hofoss
28.05.2003
Du har helt rett! Humanem errare est!
Jan Abel Olsen, Dag Hofoss
20.03.2000
I Norge bruker vi stadig mer penger på helsetjenester. I løpet av de siste 40 år har vi sett en tidobling (i faste priser) av landets samlede helsetjenesteutgifter. Som andel av nasjonalproduktet...
Jon Ivar Elstad, Espen Dahl, Dag Hofoss
17.11.2005
Hvorfor er det så markante regionale forskjeller i dødelighet i Norge ( 1  –  4 )? En nærliggende forklaring er at det i regioner med høy dødelighet i større grad er lav levestandard, helseskadelige...